Over Ad Appel Taaltrainingen


Ad Appel Taaltrainingen is in 2012 opgericht door Ad Appel.

Sinds 2016 zijn Ad Appel en Kirsten Verpaalen compagnons.

Samen met enkele deskundige en ervaren docenten helpen zij in Aerdenhout cursisten met het leren van Nederlands en/of het halen van het basisexamen inburgering, het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2.

In 2014 is het vernieuwde boek ter voorbereiding op het basisexamen inburgering (A1) verschenen.

In 2017 kwam het vervolg hierop voor het inburgeringsexamen A2 uit.

Ad AppelAd Appel is in 1954 in Baarn geboren.

Tussen 1974 en 1981 studeerde hij culturele antropologie met als specialisme Arabische Taal en Cultuur.

Van 1988 tot 1992 deed hij de lerarenopleiding Nederlands met specialisme NT2. Sinds 1991 is hij gaan werken als docent Nederlands als Tweede Taal (NT2) en inburgering.

Hij werkte tussen 1991 en 2007 als leraar NT2 voor ROC’s en particuliere taalinstituten. Ook was hij in die periode enkele jaren vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Amsterdam.

Tussen 1999 en 2014 is hij gecertificeerd examinator voor het Staatsexamen NT2 geweest in opdracht van CITO en Bureau ICE.

In 2006 werkte hij bij CINOP in Den Bosch als coördinator tijdens de implementatie van het basisexamen inburgering. Hij was daar verantwoordelijk voor de beoordeling door menselijke beoordelaars in de periode dat de Toets Gesproken Nederlands werd ingevoerd. Sindsdien heeft hij dagelijks ervaring met het basisexamen inburgering.

Vanaf 2008 heeft Ad een resultaatgerichte eigen leermethode ontwikkeld. Met behulp van eigen lesmateriaal en oefentoetsen geeft hij privélessen en lessen in kleine groepen studenten die zich voorbereiden op inburgeringsexamens of staatsexamen NT2. Veel materialen heeft hij de laatste jaren verspreid via www.adappel.nl en via Facebook.

Kirsten VerpaalenKirsten Verpaalen werd in 1974 in De Bilt geboren.

Zij studeerde van 1992 tot 1997 culturele - en sociale antropologie (drs.), met bijvakken Russisch en Ruslandkunde. Ze heeft een uitstekende kennis van de Russische taal en cultuur.

Gedurende en na haar studie is zij veelvuldig en lange periodes in Centraal Azië geweest. Daar voerde zij in 1996 haar afstudeeronderzoek uit, ondernam ze in 1997/1998 journalistieke projecten en werkte zij in 2007 als migratie-deskundige voor een internationale organisatie. Sinds 2009 neemt ze verkiezingen waar tijdens OVSE-missies in landen van de voormalige Sovjet-Unie.

In 2008 volgde zij de docentenopleiding NT2 bij Radboud In'to Languages en begon ze te werken als docent NT2, vanaf 2009 aangevuld door de functie van coördinator inburgering. De opleiding rondde ze in 2009 succesvol af. In 2012 begon ze les te geven bij Ad Appel. Ze volgde in 2015/2016 de opleiding tot docent TPRS, waarvoor ze het certificaat ontving.

Kirsten was nauw betrokken bij de totstandkoming van de oefentoetsen spreekvaardigheid A1 en A2 van AATT (You Tube) en van het studieboek Inburgeringsexamen A2.

Ze is beoordelaar voor het Staatsexamen NT2 in opdracht van CITO en Bureau ICE.

Andere docenten bij Ad Appel Taaltrainingen


Lotte van Steeg (1963) - studeerde Spaans. Ze heeft de docentenopleidingen Spaans en NT2 gedaan en geeft les in beide talen. Ze is docent sinds 1998. Sinds 2011 geeft ze les bij Ad Appel in Aerdenhout. Ze verzorgt voor AATT ook lessen in Heiloo.

Rianne Hammingh (1968) - gaf les in het Montessori basisonderwijs. Ze rondt de NT2 docentenopleiding bij Taalbureau Olijhoek en Valk af en volgt daarna de portfolioprocedure bij de Beroepsvereniging NT2. Sinds 2016 werkt ze als docent NT2 bij Ad Appel Taaltrainingen. Ze is ook beoordelaar voor het Staatsexamen NT2 in opdracht van CITO en Bureau ICE.

Janneke Hofman (1974) – Studeerde Nederlands en heeft o.a. gewerkt als secretaresse bij diverse advocatenkantoren, als tekstschrijfster en als docente NT2/inburgering. Janneke werkt sinds oktober 2017 bij AATT.