Over Ad Appel Taaltrainingen


Ad Appel Taaltrainingen is in 2012 opgericht door Ad Appel.

Sinds 1 januari 2016 zijn Ad Appel en Kirsten Verpaalen compagnons.

Samen met deskundige en bekwame docenten helpen zij in Aerdenhout cursisten met het leren van Nederlands en/of het halen van het basisexamen inburgering, het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2.

In 2014 is het studieboek ter voorbereiding op het basisexamen inburgering (A1) verschenen.

In 2017 kwam het vervolg hierop voor het inburgeringsexamen A2 uit.

In 2019 is het studieboek inburgering A1 verschenen. Dit boek is een bewerking van het boek basisexamen inburgering, dat bedoeld was als voorbereiding op het gelijknamige examen bij een Nederlandse ambassade in het land van herkomst. De bewerking heeft veel extra lees- en luisterteksten en bevat nieuwe oefeningen die het boek nog geschikter maken voor gebruik in Nederland door vluchtelingen en expats.

Ad AppelAd Appel is in 1954 in Baarn geboren.

Tussen 1974 en 1981 studeerde hij culturele antropologie met als specialisme Arabische Taal en Cultuur.

Van 1988 tot 1992 deed hij de lerarenopleiding Nederlands met specialisme NT2. Sinds 1991 is hij gaan werken als docent Nederlands als Tweede Taal (NT2) en inburgering.

Hij werkte tussen 1991 en 2007 als leraar NT2 voor ROC’s en particuliere taalinstituten. Ook was hij in die periode enkele jaren vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Amsterdam.

Tussen 1999 en 2014 was hij gecertificeerd examinator voor het Staatsexamen NT2 in opdracht van CITO en Bureau ICE.

In 2006 werkte hij bij CINOP in Den Bosch als coördinator tijdens de implementatie van het basisexamen inburgering. Hij was daar verantwoordelijk voor de beoordeling door menselijke beoordelaars in de periode dat de Toets Gesproken Nederlands werd ingevoerd. Sindsdien heeft hij dagelijks ervaring met het basisexamen inburgering.

Vanaf 2008 heeft Ad resultaatgerichte eigen leermethodes ontwikkeld. Met behulp van eigen lesmateriaal en oefentoetsen geeft hij privélessen en lessen in kleine groepen studenten die zich voorbereiden op inburgeringsexamens of staatsexamen NT2. Veel materialen heeft hij de laatste jaren verspreid via www.adappel.nl en via Facebook.

Kirsten VerpaalenKirsten Verpaalen werd in 1974 in De Bilt geboren.

Zij studeerde van 1992 tot 1997 culturele - en sociale antropologie (drs.), met bijvakken Russisch en Ruslandkunde. Ze heeft een uitstekende kennis van de Russische taal en cultuur.

Gedurende en na haar studie is zij veelvuldig en lange periodes in Centraal Azië geweest. Daar voerde zij in 1996 haar afstudeeronderzoek uit, ondernam ze in 1997/1998 journalistieke projecten en werkte zij in 2007 als migratie-deskundige voor een internationale organisatie. Sinds 2009 neemt ze verkiezingen waar tijdens OVSE-missies in landen van de voormalige Sovjet-Unie.

In 2008 volgde zij de docentenopleiding NT2 bij Radboud In'to Languages en begon ze te werken als docent NT2, vanaf 2009 aangevuld door de functie van coördinator inburgering. De opleiding rondde ze in 2009 succesvol af. In 2012 begon ze les te geven bij Ad Appel. Ze volgde in 2015/2016 de opleiding tot docent TPRS, waarvoor ze het certificaat ontving.

Kirsten was nauw betrokken bij de totstandkoming van de oefentoetsen spreekvaardigheid A1 en A2 van AATT (You Tube) en van het studieboek Inburgeringsexamen A2. Ze is mede-auteur van het studieboek Inburgering A1.

Ze is in opdracht van CITO en Bureau ICE beoordelaar voor het Staatsexamen NT2 geweest.


Andere docenten bij Ad Appel Taaltrainingen


Rianne Hammingh (1968) - gaf les in het Montessori basisonderwijs. Ze rondde de NT2 docentenopleiding bij Taalbureau Olijhoek en Valk af en volgde daarna de portfolioprocedure bij de Beroepsvereniging NT2. Sinds 2016 werkt ze als docent NT2 bij Ad Appel Taaltrainingen. Ze is ook in opdracht van CITO en Bureau ICE beoordelaar voor het Staatsexamen NT2 geweest.

Janneke Hofman (1974) – Studeerde Nederlands en heeft o.a. gewerkt als secretaresse bij diverse advocatenkantoren, als tekstschrijfster en als docente NT2/inburgering. Janneke werkt sinds oktober 2017 bij AATT.

Marjolein Joosen (1983) - studeerde Pedagogische wetenschappen en heeft zich daarbij gespecialiseerd op leerproblemen. Ze heeft later de docentenopleiding NT2 gedaan in Utrecht. Zij werkt sinds begin 2019 bij Ad Appel Taaltrainingen.