Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA-portfolio)

Bent u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden? 

Wilt u naturaliseren?

Dan moet u een portfolio maken. 

Kijk naar onze instructiefilms over ONA portfolio met Factory Girl.


In uw portfolio laat u zien dat u weet hoe u in Nederland werk moet zoeken.

Mail ons.

Orientatie Nederlandse Arbeidsmarkt is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

U kunt gebruik maken van onze modelportfolio's. Dat zijn voorbeelden van goed ingevulde portfolio's.

Wij kunnen u helpen tijdens een workshop. 

U bent dan heel snel klaar. En goedkoop!

Deelname aan een workshop kost € 130. Een workshop duurt 3 uur.

Workshops duren drie uur en zijn meestal op een zaterdag.

Wilt u een eindgesprek oefenen? Dat kan voor € 75 en duurt 1 uur.

Modelportfolio's

Hier vindt u voorbeelden van portfolio's.