Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA-portfolio)

Bent u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden? Wilt u naturaliseren?

Dan moet u een portfolio maken. 

Kijk naar onze instructiefilms over ONA portfolio met Factory Girl.


In uw portfolio laat u zien dat u weet hoe u in Nederland werk moet zoeken.

Wij kunnen u helpen tijdens een workshop of met een privéles.

U bent dan snel klaar. En goedkoop!

Deelname aan een workshop kost € 130. Een workshop duurt 3 uur.

Wilt u uw portfolio met een privéles? Dat kan voor € 130 en duurt 2 uur.

Wilt u een eindgesprek oefenen? Dat kan voor € 75 en duurt 1 uur.

Neem contact met ons op.

Modelportfolio's

Kijk hier voor perfecte voorbeelden van portfolio's.