Taalverhoging Nederlands A2 of B1


U kunt voor uw cursus bij Ad Appel Taaltrainingen geen STAP-subsidie meer aanvragen.

Dat is heel jammer.

STAP-budget - studeren met subsidie


Het Ministerie van Sociale Zaken heeft met ingang van 14 november 2022 de mogelijkheid van STAP-subsidie voor cursussen Nederlands voor anderstaligen stopgezet.

Wij mogen daarom nu geen nieuwe cursussen met STAP-subsidie aanbieden.

Wij betreuren deze actie van de minister en wij zijn met het ministerie in gesprek.

Wij adviseren u om ook zelf bij het ministerie SZW en bij UWV te klagen over de plotselinge stopzetting van STAP-subsidie voor (de meeste) buitenlanders.

Wilt u een taalcursus volgen, dan moet u dit zelf betalen.