Cursus A2


Deze cursus heeft 32 lessen van 3 uur. 

Uw cursus duurt ongeveer vier maanden.

De totale studiebelasting inclusief huiswerk is 300 uur.

Uw startniveau is taalniveau A1.

U leert voldoende voor het Inburgeringsexamen A2.

Kosten : € 1728, dat is inclusief lesmateriaal.

Mail ons  -  U kunt ook bellen of een WhatsApp sturen: 06 - 45310799

Uw intaketoets is digitaal en gratis.


Methode

U leert studeren met het A2 - Studieboek

Wij maken voor u een rooster op maat. 

U kunt bijvoorbeeld ook twee lessen op één dag krijgen.

U ontvangt bij elke les persoonlijke feedback.

Bij de les begeleidt één docent maximaal vijf cursisten.

Het slagingspercentage van onze cursisten is 98%.


Examen

Het inburgeringsexamen heeft zes delen:

  1. Kennis Nederlandse Maatschappij - U moet vragen kunnen beantwoorden over Nederland. 
  2. Spreekvaardigheid A2 - U moet goede antwoorden kunnen geven op vragen die gesteld worden. Voorbeelden van dit examen ziet u hier.
  3. Leesvaardigheid A2 - U moet teksten kunnen begrijpen.
  4. Schrijfvaardigheid A2 -  U moet e-mails kunnen schrijven en formulieren kunnen invullen. 
  5. Luistervaardigheid A2 - U moet gesprekken tussen Nederlanders kunnen begrijpen als zij praten over dagelijkse zaken, zoals werk.


docente werkt met inburgeraars bij Ad Appel taaltrainingen.