Leer Nederlands op maat

Cursus A2

Wij organiseren online cursussen via Facebook-Messenger (ROOMS)

Cursusprijs: € 159.

Uw cursus duurt tien weken. 

Klik hier voor meer informatie (Nederlands/Engels/Russisch).

We starten nieuwe online cursussen via Facebook Messenger (ROOMS) vanaf 22 februari.

De inschrijving is gestart.

Interesse? Mail naar adappel@gmail.com

Methode - U studeert met het A2 - Studieboek

https://www.facebook.com/adappelinburgering/videos/10217876874022346

Het slagingspercentage van onze cursisten is 98%.


Onze gewone lessen op school kunnen nu niet plaats vinden wegens Corona.

Wij hopen in 2021 ook weer gewone lessen te geven op school in Aerdenhout.


Examen

Het inburgeringsexamen heeft zes delen:

  1. Kennis Nederlandse Maatschappij - U moet vragen kunnen beantwoorden over Nederland. 
  2. Spreekvaardigheid A2 - U moet goede antwoorden kunnen geven op vragen die gesteld worden. Voorbeelden van dit examen ziet u hier.
  3. Leesvaardigheid A2 - U moet teksten kunnen begrijpen.
  4. Schrijfvaardigheid A2 -  U moet e-mails kunnen schrijven en formulieren kunnen invullen. 
  5. Luistervaardigheid A2 - U moet gesprekken tussen Nederlanders kunnen begrijpen als zij praten over dagelijkse zaken, zoals werk.


docente werkt met inburgeraars bij Ad Appel taaltrainingen.