Leer Nederlands via Facebook met Ad Appel Taaltrainingen


U kunt zich aanmelden met dit formulier.

Wij starten nieuwe cursussen op:

  • 17 november 2021 - A1 & A2

U wordt ingedeeld op het voor u goede niveau.

  1. U bent beginner, u studeert met het Studieboek A1
  2. U bent bijna beginner, maar u bent op niveau A1. Uw cursus is op dit niveau: A2 - module 1. U studeert met het Studieboek A2: les 1 – les 14
  3. U spreekt en begrijpt een beetje Nederlands. Uw cursus is op dit niveau: A2 - module 2. U studeert met het Studieboek A2: les 15 – les 26

Onze cursus via Facebook duurt tien weken.  
U krijgt les van een gecertificeerde docent NT2.  
De lessen zijn in de avond.

CURSUSPRIJS: € 159

HOE DOEN WE DAT? (Nederlands/Engels/Russisch).

LEARN DUTCH - PREPARE FOR THE INBURGERING EXAM

Live courses via Facebook with Ad Appel Taaltrainingen

Subscribe now - fill out this form.

We start new courses on: 

November 17, 2021 - A1 & A2

You will be classified at the right level for you: 

  1. You are a beginner, you are studying with the Study Book A1 
  2. You are almost a beginner, but you are at level A1. Your course is at this level: A2 - module 1. You study with the Study Book A2: lesson 1 – lesson 14 
  3. You speak and understand a little Dutch. Your course is at this level: A2 - module 2. You study with the Study Book A2: lesson 15 – lesson 26 

Our Facebook course lasts ten weeks. You will be taught by a certified NT2 teacher. 

COURSE PRICE: € 159

HOE DOEN WE DAT? (Nederlands/Engels/Russisch).