• geslaagd you did it
 • 30 mei 2012 635
 • Nederland laag
 • Logo
 • aap, noot, mies versie 19313508 x 2550
 • op school studeren
 • marcela studeert
 • headset-duo
 • Deze molen is ouderwets
 • Cursisten zijn blij met het Studieboek
 • cursisten bij aa tt
 • Ad Appel
 • serieus studeren
 • De cursist tekent zijn certificaat
 • Cursisten zijn blij met het Studieboek (1)
LESMATERIAAL

 

      

GELETTERDHEID EN BEGRIJPEND LEZEN (TOETS GBL – A1)

12 oefentoetsen GBL  - A1

Print eerst de tekst en speel daarna de audio/video van YouTube af

you tube plaatje

        INBURGERINGSEXAMEN SCHRIJFVAARDIGHEID  A2

Oefentoets 11

Oefentoets 15

Oefentoets 17 

Oefentoets   IT-preneurs 

Oefenmateriaal:  zinnen, mails, formulieren A2

INBURGERINGSEXAMEN LEESVAARDIGHEID A2

Oefentoets 1 (perfect)

Oefentoets 2 (perfect)

Oefentoets 3 (perfect)

Oefentoets 4 (perfect)

Oefentoets 5 (perfect)

GOEDE WEBSITES VOOR A1 en A2

 SPREKEN A1 – Toets gesproken Nederlands

LEZEN A1 + LUISTEREN A1 –  Station Nederlands

A1  - 100 vragen en antwoorden – KNS

TOETS voor LEZEN – A1 en A2

A1 – Leesoefeningen - teksten met vragen