Geplaatst op

Met onze hulp kunt u snel het onderdeel ONA – portfolio (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) halen.

Duizenden inburgeraars zijn dankzij onze voorbeelden en adviezen geslaagd.

U ziet voorbeelden van portfolio’s bij het lesmateriaal.

U gaat eerst zelf werken aan uw portfolio, met hulp van partner of een vriend of kennis.

Daarna komt u bij ons.

portfolio afbeelding

 

Wij controleren het portfolio en wij bereiden uw portfolio-gesprek met u voor. Kosten: € 120   

Data van deze workshops:   

     

zaterdag 27 mei 2017         

zaterdag  1 juli 2017

 

intakeformulier ona workshop

 

 

 

U kunt dit onderdeel het beste doen als uw taalniveau ongeveer A2 is.

U kunt met hulp van de voorbeeld-portfolio's veel zelf doen.

Bij ons komt u bij een workshop: uw portfolio is dan in 1 of 2 lessen klaar.

U kunt bij ons komen als u zelf een eerste werkversie hebt gemaakt van uw portfolio.

Uw taalniveau is ongeveer A2.

U hebt ook meegedaan aan andere onderdelen van het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2.

De workshop kost € 120.

De workshop duurt drie uur en is altijd op een zaterdag.

De workshop is in Aerdenhout.

U werkt tijdens de workshop met een gespecialiseerde docent aan uw portfolio.

U stuurt uw portfolio naar DUO.

Dan moet u wachten op een acceptgirokaart (10 dagen).

Die moet u betalen (€ 100).

Daarna moet u ongeveer 8-10 weken wachten.

DUO bekijkt uw portfolio.

Is uw portfolio goed? Dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek.

Dat gesprek gaat over wat u hebt geschreven in uw portfolio.

Is uw portfolio niet goed volgens DUO? Dan moet u uw portfolio verbeteren.